O kanceláři

Advokátní praxi jsem zahájil 1. února 1992 ; využil jsem svých zkušeností, které jsem získal jako soudce, zabývající se převážně občansko právní agendou. Specializuji se na právo občanské, z toho zejména na ochranu vlastnictví, vlastnické vztahy a nájemní vztahy, právo obchodní, zejména pak na právo obchodních společností a smluvní agendu spojenou s podnikáním, jakož i právo insolvenční. Samozřejmostí je kvalifikované uplatňování práva u soudu, resp. ochrana práv před soudem. Mám bohaté zkušenosti se smluvní agendou v oblasti nemovitostí.

Klientům se věnuji především osobně a právě osobní přístup k řešení záležitostí s využitím mých zkušeností a kvalifikace považuji za přednost mé kanceláře.

Svou advokátní praxi jsem doplnil i o agendu insolvenčního správce; jsem zapsán v seznamu insolvenčních správců.

Počínaje 1. červencem 1992 mne naleznete na adrese Praha 1, Václavské nám. 18.