O kanceláři

Advokátní praxi jsem zahájil 1. února 1992 ; využil jsem svých zkušeností, které jsem získal jako soudce, zabývající se převážně občansko právní agendou. Specializuji se na právo občanské, z toho zejména na ochranu vlastnictví, vlastnické vztahy a nájemní vztahy, právo obchodní, zejména pak na právo obchodních společností a smluvní agendu spojenou s podnikáním, jakož i právo insolvenční. Samozřejmostí je kvalifikované uplatňování práva u soudu, resp. ochrana práv před soudem. Mám bohaté zkušenosti se smluvní agendou v oblasti nemovitostí.

Klientům se věnuji především osobně a právě osobní přístup k řešení záležitostí s využitím mých zkušeností a kvalifikace považuji za přednost mé kanceláře.

Svou advokátní praxi jsem doplnil i o agendu insolvenčního správce; jsem zapsán v seznamu insolvenčních správců. Činnost správce konkursní podstaty a poté insolvenčního správce vykonávám od roku 2004, kdy jsem byl zapsán do seznamu vedeného Krajským soudem v Praze. Po složení rozdílové zkoušky jsem zapsán do seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR https://isir.justice.cz/…ailFyzOs.jsp?… o

Úřední hodiny v sídle insolvenčního správce jsou stanoveny na pondělí od 9 do 15 hodin; na základě telefonické domluvy jsem k disposici i v jiný čas. Úřední hodiny na jednotlivých pobočkách naleznete v příslušném oddíle insolvenčního rejstříku.