Právní služby

Právo občanské

Nemovitosti

 • Příprava, projednání a sepsání smluv ohledně nemovitostí, zejména kupních, darovacích, nájemních, vklad práva do katastru
 • Zajištění úhrady kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy
 • Zprostředkování ocenění nemovitosti pro daňové účely

Byty

 • Nájemní smlouvy
 • Spory plynoucí z nájmu, zvýšení nájmu,
 • Smlouvy o převodu vlastnictví bytu
 • Rozdělení budovy na jednotky dle zák. 72/1994 Sb.

Právo obchodních korporací

 • Právo obchodních korporací, zakládání, změny obchodních korporací
 • Smluvní vztahy v podnikání
 • Vymáhání pohledávek

Insolvenční právo

 • Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • Zastupování ve sporech vyvolaných konkursem
 • Příprava a sepisování insolvenčních návrhů

Zvláštní obory

 • Problematika označování obalů
 • Spotřebitelské soutěže
 • Ochrana osobních údajů
 • Neziskové organizace (nadace, nadační fondy)

Ověřování podpisu

 • Vyhotovuji pro klienty prohlášení o pravosti podpisu na listinách