Spolupráce

Veřejné dražby

  • Zajistím uspořádání veřejné dražby u dražebníka s příslušným oprávněním.

Exekuce

  • Na základě Vaší žádosti zpracuji návrh na nařízení exekuce a budu vás v exekučním řízení zastupovat.

Notářské služby

  • Je-li potřeba notářských služeb, zpravidla spolupracuji s notářkou JUDr. Janou Zangiovou

Pracovně právní vztahy

  • Specializované otázky pracovně právních vztahů konzultuji s JUDr. Pavlem Jindřichem, pracovně právním expertem.
    Informace o něm naleznete na www.judrjindrich.cz