nabídka movitých věcí - totální stanice a další - Terra Verita, s.r.o. v likv.

Insolvenční správce společnosti TerraVerita s.r.o. v likvidaci, IČ: 27614271, se sídlem Praha 5-Stodůlky, Mezi školami 2321/2, nabízí k zpeněžení přímým prodejem nejvýhodnější nabídce movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

– totální stanici TOPCON GPT 3100N

– ruční GPS GNSS CHC serie X9

– pedologická sada

– software – Photoshop CS3, Windows Vista, Microsoft Office 2007, Corel Graphic

– soubor kancelářských zařízení (notebook Fujitsu, HP 6715 B, monitor HP 2311, scannery UMAX, SCAN IRIS, Canon)

– fotoaparáty Canon EOS 1100D, D1000

– tiskárny HP LJ M1536, PRI HP DJ T520, LJ 2100, XEROX 6110, HP DJ 110

– ostatní zařízení (datový disk WD, záložní zdroj, diskové pole Storcenter IXZ, dálkoměr PREXISO T80, vysílačky Motorola, digitální váha.

Podrobnosti o jednotlivých položkách, případně další foto na vyžádání elektronickou poštou.

Prodej bude uskutečněn za podmínek stanovených soudem v usnesení Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 INS 21149/2017-B-17, a to tak, že prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce a kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy. Nabídky na uzavření kupní smlouvy zasílejte insolvenčnímu správci poštou nebo elektronickou poštou na adresu Václavské náměstí 18 či mailem pavel@cizkovsky­.cz. Uzávěrka nabídek je 5.1.2019.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli z nabídek, či všechny došlo nabídky.

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce

Máte zájem o tuto nabídku?