nabídka – postoupení pohledávky z majetku Terra Verita, s.r.o.

Insolvenční správce společnosti TerraVerita s.r.o. v likvidaci, IČ: 27614271, se sídlem Praha 5-Stodůlky, Mezi školami 2321/2, nabízí k zpeněžení přímým prodejem nejvýhodnější nabídce pohledávky zahrnuté v souvpise majetkové podstaty dlužníka, a to

a) soubor pohledávek z obchodního styku za společností Labrys o.p.s.,

b) soubor pohledávek z obchodního styku za společností Alespia, s.r.o..

Pohledávky nejsou vykonatelné, jsou jen částečně doložené.

Prodej bude uskutečněn za podmínek stanovených soudem v usnesení Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 INS 21149/2017-B-17, a to tak, že prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce a kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy. Nabídky na uzavření kupní smlouvy zasílejte insolvenčnímu správci poštou nebo elektronickou poštou na adresu Václavské náměstí 18 či mailem pavel@cizkovsky­.cz. Uzávěrka nabídek je 15.12.2018.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli z nabídek, či všechny došlé nabídky.

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce

Máte zájem o tuto nabídku?